Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach

Zarządzenia zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE Nr 7/OP/2010


ZARZĄDZENIE Nr 7/OP/2010

Starosty Pyrzyckiego

z dnia 10 lutego 2010 r.

 

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu do Spraw

Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach

 

 

 

 

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt z 2008 r. Dz. U. Nr 14, poz. 92 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 154, poz. 1240 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§1

 

Zmienia się § 1 pkt. 3 Statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 35/OP/2009 Starosty Pyrzyckiego z dnia 16.12.2009 r. nadając mu nowe brzmienie:

 

„ § 1 pkt. 3. Siedzibą Zespołu jest miasto Pyrzyce, ul. Lipiańska 4."

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2012 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Kozioł
Ilość wyświetleń: 585
18 maja 2012 13:02 Lucyna Kozioł - Zmiana danych dokumentu.
18 maja 2012 12:58 Lucyna Kozioł - Zmiana danych dokumentu.
18 maja 2012 12:10 Lucyna Kozioł - Dodanie załącznika [nr7.pdf] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl