Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach

Zarządzenia zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 21/OP/2016

Zarządzenie Nr  21/OP/2016 

Starosty Pyrzyckiego z dnia  15  lipca 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Pyrzycach

 

 

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz.721 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

§1. W zarządzeniu Nr 35/OP/2009 Starosty Pyrzyckiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany organizacyjnej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Pyrzycach, zmienionym zarządzeniem Nr 7/OP/2010 Starosty Pyrzyckiego z dnia 10 lutego 2010 r. i zarządzeniem Nr 1/OP/2011 Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 stycznia 2011 r.,

załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2017 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Kozioł
Ilość wyświetleń: 227
21 września 2017 13:17 Lucyna Kozioł - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl